دبیرستان دخترانه یاس (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان گیلان/لاهیجان

فیزیک پایه دوازدهم-خانم محقق-القای الکترومغناطیس فیزیک11-جریان متناوب

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه دوازدهم-خانم محقق-القای الکترومغناطیس فیزیک11

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه 12 - خانم محقق - حرکت شناسی(حرکت با شتاب ثابت)-جلسه 13

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک 12 - خانم محقق - حرکت شناسی(حرکت با شتاب ثابت)-جلسه 12

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک 12 - خانم محقق - حرکت شناسی(حرکت یکنواخت)- جلسه 11

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه 12-خانم محقق-حرکت شناسی-گام 3 جزوه-جلسه 10

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه11-خانم محقق-مبحث الکتریسیته ساکن(قانون کولن)-جلسه5

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه دوازدهم بخش حرکت شناسی خانم محقق قسمت دوم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک-پایه دوازدهم - خانم محقق _حرکت شناسی جلسه اول

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه: