دبیرستان دخترانه یاس (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان گیلان/لاهیجان

شیمی

شیمی:

شیمی دهم

شیمی آقای زمانی:

شیمی

شیمی آقای زمانی:

شیمی

شیمی:

ریاضی

ریاضی:

شیمی

شیمی آقای زمانی:

شیمی آقای رضوی:

شیمی

شیمی:

شیمی

شیمی:

شیمی

شیمی یازدهم آقای رضوی:

شیمی

شیمی:

ویدیوهای آموزشی

زیست‌شناسی:

ریاضی:

شیمی:

شیمی:

شیمی:

زیست‌شناسی:

فصل هشتم - زیست یازدهم

زیست شناسی دهم

.

عربی و شیمی

عربی:

شیمی:

تدریس درس ادبیات پایه دوازدهم - خانم هاشمی

.

هندسه تحلیلی

ریاضی:

شیمی دهم و زیست شناسی دهم

شیمی:

زیست شناسی:

آموزش زیست و شیمی

زیست شناسی:

شیمی:

عربی

عربی

ادبیات و زیست شناسی

ادبیات

زیست شناسی

تدریس شیمی و ریاضی

شیمی استاد رضوی

ریاضی مهندس نوعدوست

فیزیک پایه دوازدهم

..

ویدیو آموزشی